Logo
Veřejný závazek

Poslání sociálně terapeutických dílen:

Posláním sociálně terapeutických dílen je poskytovat dospělým lidem s duševním onemocněním bezpečný prostor  k rozvíjení jejich pracovních a sociálních dovedností, a tím zvyšovat jejich šanci na získání zaměstnání a uplatnění v životě.

 

Cíl služby:

Obecný cíl
Dosažení maximální samostatnosti klienta s co nejmenší mírou nutné podpory.

Cíle sociálně terapeutických dílen:

 • Podporovat klienty v rozvoji pracovních schopností a sociálních dovedností s důrazem na uplatnění v práci či běžném životě.
 • Pomoci klientům díky pravidelným činnostem v dílně stabilizovat či zlepšit zdravotní (psychický) stav.
 • Pomoci klientům udržet a rozvíjet sociální a komunikační  dovednosti, zejména porozumět sobě a zkvalitnit vzájemnou komunikaci s druhými lidmi.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let.

Charakteristika cílové skupiny – lidé s duševním onemocněním v nepříznivé sociální situaci:

 • Klient chce pracovat a chybí mu pracovní a sociální návyky, rád by si nejprve ověřil, zda to v práci zvládne.


 • Klientovi chybí informace z pracovní oblasti.


 • Klient si neví rady, zda zvládne pracovat a řešit své zdravotní problémy.


 • Klient cítí potřebu podpory a bezpečného zázemí.


 • Klient se rád věnuje rukodělným činnostem a chybí mu prostor, kde by mohl tyto dovednosti rozvíjet či se naučit něco nového.


 • Klient nemá pravidelný režim.

 

Kritéria přijetí do služby

Podmínky přijetí do služby:

 • psychiatrická diagnóza (nutné donést doporučení psychiatra),
 • věk od 18 let do 64 let,
 • motivace klienta, zájem o pomoc, snaha o spolupráci.

 

Službu neposkytujeme:

 • lidem v akutní fázi své závislosti /aktuální zneužívání alkoholu nebo návykových látek/,
 • lidem s poruchou autistického spektra,
 • lidem se středně těžkým až těžký mentálním postižením,
 • lidem se specifickými potřebami  (sluchově, zrakově postižení),
 • lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu a mohou nakazit jiné klienty, osoby,
 • lidem, kteří vykazují sklony k agresivnímu chování,
 • lidem, kteří odmítají sdílení informací nezbytných pro chod služby v rámci týmu,
 • lidem, kteří nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby a stanovenými Vnitřními pravidly,
 • při naplnění kapacity služby.

Pozn. Lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění, i fyzické postižení může být poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

 

Zásady služby

Služby jsou poskytovány bezplatně a se souhlasem uživatele. Pracovníci sociálně terapeutické dílny garantují všem klientům profesionální přístup a dodržují tyto zásady:

1. Individuální přístup – pracovník jedná na základě přání a rozhodnutí klienta, respektuje jedinečnost každého klienta.

2. Profesionální přístup ke klientovi – služby jsou poskytovány na základě individuálního plánování dle metody psychosociální rehabilitace a na základě partnerství a  týmové spolupráce.

3. Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů klienta – pracovník při poskytování služby dodržuje mlčenlivost ve všech oblastech spolupráce.

4. Princip posilování silných stránek osobnosti klienta, hledání a využívání vlastních zdrojů – pracovník poskytuje klientovi podporu, která rozvíjí jeho silné stránky. Služba usiluje o aktivní začlenění klienta do běžné společnosti a podporuje jeho přirozené vztahové sítě.

 

Hranice služby

Sociální služba je poskytována v prostorách CEDRu (T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí) které splňují zákonné normy.
Program sociálně terapeutické dílny probíhá v pracovních dnech, nejdříve od 8,00 nejpozději do 13,00. Individuální konzultace pracovního asistenta a sociálního pracovníka s klienty může však probíhat po dohodě i po provozní době dílny, a to do 15,30 v pracovních dnech.

 

Časové vymezení služby
Délka rehabilitace v sociálně terapeutické dílně – je stanovena individuálně a vymezena ve Smlouvě o poskytnutí služby. Využívání služby klientem je vymezeno individuální dohodou (Dohoda o rehabilitaci) na určité dny v týdnu a na určitý počet hodin denně či týdně.


Kapacita služby

Sociálně terapeutické dílna disponuje 6 rehabilitačními místy.

 

  PARTNEŘI                                                                     

          město Ústí nad Orlicí      

 

 

Kde nás najdete

CEDR Pardubice o.p.s.

Jana Palacha 324

530 02  Pardubice  

 

Ostatní informace

IČ: 27547850

DIČ: CZ27547850

Číslo účtu: 273548987/0300

Transparentní účet :

Číslo účtu:  289677425/0300       

ID dat. schránky: vy9iazc

Kontaktní formulář

 

Facebook
© 2019 CEDR Pardubice o.p.s. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky byly vytvořeny zaměstnanci společnosti v rámci projektu Vzděláváním k integraci.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.