Nabízíme volná rehabilitační místa

 KONTAKTY

CEDR Pardubice o.p.s.
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice
tel: +420 464646372
cedr@cedrops.cz
IČ: 27547850, DIČ: CZ27547850
ID dat. schránky: vy9iazc

SOCIÁLNÍ SLUŽBY » Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí

CEDR Pardubice, o.p.s.

T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí


Vedoucí sociální pracovník - Ústí nad Orlicí:

Jana Koželuhová, DiS, 603 542 697

kozeluhova@cedrops.cz

 

Sociální pracovník STD:

Mgr. Zuzana Hartmanová, 605 350 525

hartmanova@cedrops.cz

 

Pracovní asistent STD:

Bc. Michaela Nešpoříková, 736 763 373

nesporikova@cedrops.cz

 

 

Sociálně aktivizační služby
Sociálně terapeutické dílny