Logo
  1. Úvod
  2. KONTAKTY
  3. Tým organizace
Tým organizace

VEDENÍ ORGANIZACE

 

 

                                                     Ředitel společnosti

Ředitel organizace - Mgr. Milan Zanina     

Nejvyšší dosažené vzdělání: Ostravská univerzita – Politická a kulturní geografie

Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2011

Volný čas se snažím trávit aktivně s rodinou, dalším mým koníčkem je sport a neobejdu se také bez cest za poznáním.

Motto: Když nemůžeš, tak přidej.

email: zanina@cedrops.cz

telefon: 777 907 131

 

      Bc. Lenka Pospíšilová DiS.

Personálně provozní manažer - Bc. Lenka Pospíšilova, DiS.

Nejvyšší dosažené vzdělání: Rašínova Vysoká škola Brno - Řízení sociálních služeb

Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2014

Moje oblíbené motto zní: "Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života".

email: pospisilova@cedrops.cz

telefon: 739 417 720

 

                                                                                                                  

Fundraiser, public relations, propagace - Mgr. Alice Voborníková     

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Hradec Králové  - magisterský obor Sociální práce

Jak dlouho pracuji v sociálních službách: zatím krátce

Volný čas, koníčky: Ráda se toulám krajinou okolo i uvnitř sebe, poznávám, potkávám, poslouchám hudbu, čtu si, maluji a pečuji o lidi, věci i místa, která mi jsou blízká.

Moje oblíbené motto zní: Nakonec všechno skončí dobře. Pokud to dobře neskončilo, potom to ještě není konec. Indické moudro

e-mail: vobornikova@cedrops.cz

telefon: 771 138 171

 

 

Finanční manažer - Eva Novotná

Nejvyšší dosažené vzdělání: Úplné střední odborné - Všeobecná ekonomie
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2011
Ve volném čase jezdím na kole a ráda cestuji.

email: novotna@cedrops.cz

telefon: 603 570 059

 

Metodik/koordinátor projektu  - Bc. Linda Trpišovská

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Hradec Králové - Sociální politika a sociální práce
Pracovní náplň: Koordinace evropského projektu, vytváření a revize metodických postupů, metodické vedení týmu, interní školení nových zaměstnanců, lektorů, dobrovolníků, přímá práce s uživateli služeb.
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 1998

Mezi mé záliby určitě patří rodina a moje práce. Také miluji dobré jídlo a bílé víno, inteligentní humor a společnost blízkých lidí.
Pokud mi zbývá čas, tak se věnuje četbě a malování. V životě se snažím řídít tímto mottem: " Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem".

email: trpisovska@cedrops.cz

telefon: 739 285 728

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V PARDUBICÍCH

Vedoucí sociální pracovník - Pardubice - Kateřina Kyselová, DiS.

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vyšší odborná škola - Sociální práce

Pracovní náplň: Koordinace sociálních služeb, zpracování odborné části projektů, zodpovídá za kvalitu poskytovaných služeb, přímá práce s uživateli služeb.
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2013

Ve volném čase ráda cestuji a jezdím na kole

email: kyselova@cedrops.cz

telefon: 737 253 278

                                                                                                                                       

Sociální pracovník Sociálně aktivizační služby - Kateřina Havlíčková, DiS.  

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vyšší odborná škola Pardubice – Sociální práce 

Pracovní náplň:  Indiv. i skupinová sociální práce s klienty sociálně aktivizačních služeb, poradenství, zajištění programu služby ve spolupráci s odbornými lektory a dobrovolníky. 

Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2019

Ve volném čase ráda trávím čas s přáteli a rodinou. Mám ráda hudbu, zpěv, slunce, knihy a poznávání nových míst

Snažím se řídit myšlenkou „Mysli pozitivně a pozitivní věci se začnou odehrávat ve Tvém životě.“

email: havlickova@cedrops.cz

telefon: 739 514 857

                                                                                

Sociální pracovník - Eliška Štumrová, DiS.    

Nejvyšší dosažené vzdělání: VOŠ Sociální práce

Pracovní náplň: : Individuální a skupinová sociální práce v sociálně terapeutické dílně – přímá práce a zajištění programu pracovní dílny zaměřeného na trénink sociálních a pracovních dovedností na základě individuálních plánů; poradenství

Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2015

Snažím se vždy dělat vše tak, jak nejlépe dovedu a žít přítomným okamžikem, Tady a Teď, s úsměvem na tváři – v práci, doma i na cestách, při sportu, tvoření, ve společnosti dobrých přátel, rodiny, s plnou lednicí dobrého jídla a pití, za zvuku kytary u plápolajícího ohně, šumu řeky, vůně borovic, krásy slunečnic a hopkajících králíků  :-)

email: stumrova@cedrops.cz

telefon: 605 353 351

 

 

Pracovní asistent, lektor kognitivního tréninku - Dagmar Haldová

Nejvyšší dosažené vzdělání: Úplné střední odborné - Všeobecná ekonomie, rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
Pracovní náplň: pracovní terapie v dílnách,  zajištění programu dílny, provázení klienta jeho rehabilitačním plánem, provádění skupinového tréninku kognitivních dovedností
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2002

Nemám ráda pravidla, ale vím, že tam někde existují. Při práci s lidmi se řídím citem a srdcem a zatím mi to vychází :).

email : haldova@cedrops.cz

telefon: 603 794 383  

 

 

 

Pracovní asistent, lektor kognitivního tréninku - Bc. Veronika Jožáková

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Univerzita Newton College - Management se zaměřením na psychologii

Pracovní náplň: pracovní terapie v dílnách,  zajištění programu dílny, provázení klienta jeho rehabilitačním plánem, provádění individuální i skupinového tréninku kognitivních dovedností
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2016

Mám ráda tuto myšlenku: "Někdy se opravdu stačí na chvíli zastavit a zamyslet, abychom pochopili". Pocit smysluplnosti mi v této práci dává jistotu, že jsem na tom správném místě.

email: jozakova@cedrops.cz

telefon: 734 853 285

                                                                                   Ergoterapeut centra KOMPRE

Ergoterapeut centra KOMPRE - Bc. Adéla Nováková

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor Ergoterapie

Pracovní náplň: Nácvik soběstačnosti; nácvik jemné, hrubé motoriky a grafomotoriky. Poradenství ohledně kompenzačních pomůcek a úpravy bytu.

Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2019

Moje motto zní: „Největším ziskem ze soběstačnosti je svoboda.“

email: novakova@cedrops.cz

telefon: 734 854 288

                                                                                                   Sociální pracovník centra KOMPRE

Sociální pracovník centra KOMPRE - Bc. Michaela Navrátilová

Nejvyšší dosažené vzdělání: Masarykova univerzita Brno, obor právo sociálního zabezpečení

Pracovní náplň: jednání se zájemci o službu, individuální sociální práce s klienty, sociálně právní poradenství, příp. asistence při jednání na úřadech

Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od r. 2018

Moje motto zní: Štěstí je harmonie toho, co si myslíte, co říkáte a co děláte. Mahátma Gándhí

email: navratilova@cedrops.cz

telefon: 770 119 054

 

                                                                                                                                   

Sociální pracovník terénní služby centra KOMPRE - Mgr. Kamila Tomková

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Univerzita Hradec Králové - obor Sociální práce + odborná  způsobilost Zdravotně sociálního  pracovníka.

Pracovní náplň:

sociální poradenství, jednání  se zájemci  o službu, individuální sociální práce s klienty, spolupráce s návaznými službami

Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 1999

Moje motto zní: Život je dar. Každé ráno vstaň a připomeň se to. 

Záliby: rodina, četba, zvířata, pobyt v přírodě

Email: tomkova@cedrops.cz 

Telefon: 770 103 396

 

Mgr. Jana Vítková     

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Palackého, katedra speciální pedagogiky

Pracovní náplň: metodik, koordinátor; logoped

Jak dlouho pracuji v sociálních službách: 13 let

Moje motto zní: Panta rhei

Záliby: život :-)

Email: vitkova@cedrops.cz

Telefon: 770 103 936

 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Vedoucí sociální pracovník - Ústí nad Orlicí -  Jana Koželuhová, DiS.

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vyšší odborná škola sociální práce
Pracovní náplň: Koordinace sociálních služeb, vedení pobočky, týmu, zpracování odborné části projektů, zodpovídá za kvalitu poskytovaných služeb, indiv. i skupinová sociální práce s uživateli sociálně aktivizačních služeb.
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2017

Mám ráda přírodu, horskou cyklistiku a čtení knih. Moc mě baví setkávat se s novými lidmi a poznávat nové věci.
Moje motto zní: "Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu".

email: kozeluhova@cedrops.cz

telefon: 603 542 697

Mgr. Zuzana Syková

Sociální pracovnice Sociálně terapeutických dílen - Mgr. Zuzana Syková

Nejvyšší dosažené vzdělání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně – obor sociální práce.

Pracovní náplň: individuální i skupinová práce s klienty sociálně terapeutických dílen, poradenství, příprava programu Podpora zaměstnávání, zajištění besed, přednášek, exkurzí a výletů.

Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2012

Ve volném čase se ráda věnuji cestování, hudbě, četbě a setkávání s přáteli.

Ve svém životě se řídím mottem „Chovej se k lidem tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě.“

email: sykova@cedrops.cz

telefon: 605 350 525

 

Bc. Michaela Nešpoříková

Pracovní asistent, muzikoterapeut, lektor kognitivního tréninku - Bc. Michaela Nešpoříková

Nejvyšší dosažené vzdělání: Filozofická fakulta Olomouc - obor Muzikolog, rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
Pracovní náplň: pracovní terapie v dílnách,  zajištění programu dílny, provázení klienta jeho rehabilitačním plánem, provádění tréninku kognitivních dovedností
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2016

Pro načerpání sil chodím do hor, naplňuje mě hudba, zpěv a hra na hudební nástroje. Nabíjí mě horká sprcha a cvičení jógy. Ráda naslouchám lidem. V životě se řídím tímto mottem: "Kdo nepracuje na sobě, na tom bude pracováno".

email: nesporikova@cedrops.cz

telefon: 736 763 373

 

                                                                                                              Lenka Jílková

Pracovní asistent sociálně terapeutické dílny -  Lenka Jílková

Nejvyšší dosažené vzdělání: Střední ekonomická škola

Pracovní náplň:  přímá práce se skupinou klientů v terapeutické dílně

Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2019

Ve volném čase ráda …maluji, chodím na procházky do přírody,  nordic walking, cvičím kantineiku,  poslouchám hudbu 

Moje motto:  "Vše je tak, jak má být"

email: jilkova@cedrops.cz

telefon: +420 776 795 165

 

 

 

VEDOUCÍ CHRÁNĚNÝCH PRACOVIŠŤ V PARDUBICÍCH

Jitka Maternová

Vedoucí šicí dílny  - Jitka Maternová

Nejvyšší dosažené vzdělání: Střední odborné strojírenské
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2013

Mám ráda toto motto: "Jsem přítel do nepohody, když ostatní sotva k nalezení jsou, jako most přes rozbouřené vody, rozklenu se nad  Tebou".

email: maternova@cedrops.cz

telefon: 734 853 298

Ilona Maršálková

Vedoucí kompletační dílny  - Ilona Maršálková

Nejvyšší dosažené vzdělání: Střední odborné oděvní
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2014
Moje oblibené motto zní: "Kdo se vydá jinou cestou, objeví nový svět".

email: obchod@cedrops.cz

telefon: 733 509 024

Pavel Čížek

Vedoucí mobilní dílny  - Pavel Čížek

Nejvyšší dosažené vzdělání: Střední odborné strojírenské
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2015

Rád jezdím na chatu a na procházku s pejsky.

email: obchod@cedrops.cz

telefon: 734 255 144

 

 

VEDOUCÍ CHRÁNĚNÉHO PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

                                                                                                         Vedoucí chráněného pracoviště v Ústí nad Orlicí

Vedoucí chráněného pracoviště - Mgr. Tomáš Poslušný

Nejvyšší dosažené vzdělání: Metropolitní univerzita Praha - Evropská studia a veřejná správa
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2016

Baví mě vše kolem počítačů a mobilních telefonů. V životě se řídím tímto mottem: "Chyby jsou důkažem, že se snažíš - nepřestávej".

email: ustidilny@cedrops.cz

telefon: 778 534 681

                                                                                                                                                Vedoucí chráněného pracoviště v Dolních Libchavách

VEDOUCÍ CHRÁNĚNÉHO PRACOVIŠTĚ V DOLNÍCH LIBCHAVÁCH - Václav Mařík    

                                                                                                                           

Moje oblíbené motto zní: "Život ber s nadhledem, protože s úsměvem jde všechno líp :-)"

e-mail: marik@cedrops.cz

telefon: 773 056 423

 

  PARTNEŘI                                                                     

          město Ústí nad Orlicí      

 

 

Kde nás najdete

CEDR Pardubice o.p.s.

Jana Palacha 324

530 02  Pardubice  

 

Ostatní informace

IČ: 27547850

DIČ: CZ27547850

Číslo účtu: 273548987/0300

Transparentní účet :

Číslo účtu:  289677425/0300       

ID dat. schránky: vy9iazc

Kontaktní formulář

 

Facebook
© 2019 CEDR Pardubice o.p.s. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky byly vytvořeny zaměstnanci společnosti v rámci projektu Vzděláváním k integraci.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.