e-shop společnosti CEDR Pardubice

 

 

NOVINKY E-SHOP

arr3Rehabilitační místaNabízíme volná rehabilitační místa v sociálně terapeutických dílnách v Pardubicích a Ústí nad...

 

Nabízíme volná rehabilitační místa

 KONTAKTY

CEDR Pardubice o.p.s.
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice
tel: +420 464 646 372
cedr@cedrops.cz
IČ: 27547850, DIČ: CZ27547850
ID dat. schránky: vy9iazc

O NÁS » Projekty » Projekty ESF
Projekty ESF

Projekty ESF

 

1. PROJEKT - Podpora profesionalizace pracovníků společnosti CEDR Pardubice o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001453

Název projektu: Podpora profesionalizace pracovníků společnosti CEDR Pardubice o.p.s.

Realizace projektu: 1.9.2016 – 31.1.2018

Cílové skupiny projektu:

1. Sociální pracovníci
2. Pracovníci v sociálních službách

Anotace projektu:

Projekt se skládá ze dvou částí. První část je zaměřena na zvýšení kvalifikace pracovníků organizace při práci s klienty trpícími kognitivní nedostatečností. Druhá část projektu se týká identifikace dalších možností rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V rámci ní bude uskutečněna analýza úrovně pracovníků a následně bude vytvořena strategie růstu odborného personálu.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

 

2. PROJEKT - Trh práce dostupný všem – rozvojem k úspěchu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002296

Název projektu: Trh práce dostupný všem – rozvojem k úspěchu

Realizace projektu: 1.12.2016 – 30.11.2018

Cílové skupiny projektu:

1. Osoby se zdravotním postižením

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace, nácvik pracovních dovedností a následné zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Projekt je složen z psychologického poradenství, motivačního vzdělávacího programu, absolvování rekvalifikace vč. zkoušek profesní kvalifikace, nácviku teoretických i praktických dovedností na tréninkovém pracovním místě a následného umístění účastníka projektu na trhu práce.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

 

3. PROJEKT – Komplexní podpůrné služby pro osoby po získaném poškození mozku a CMP

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007685

Realizace projektu: 1.4.2018 – 31.3.2020

Cílové skupiny projektu:

  1. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  2. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  3. Pracovníci v sociálních službách
  4. Sociální pracovníci

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vytvoření a zavedení nových řešení, metod a postupů v rámci sociálních služeb poskytovaných CEDR Pardubice o.p.s. na základě mapování specifických potřeb osob po získaném poškození mozku a po cévní mozkové příhodě (dále jen CMP) budou rozšířeny stávající poskytované sociální služby o následnou komplexní péči o tyto osoby, zahrnující aktivity sociální, pracovní a kognitivní rehabilitace s důrazem na intenzitu programů, aktivit a činností, které na sebe navzájem navazují.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.