NOVINKY E-SHOP

arr3Rehabilitační místaNabízíme volná rehabilitační místa v sociálně terapeutických dílnách v Pardubicích a Ústí nad...

 

Nabízíme volná rehabilitační místa

 KONTAKTY

CEDR Pardubice o.p.s.
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice
tel: +420 464 646 372
cedr@cedrops.cz
IČ: 27547850, DIČ: CZ27547850
ID dat. schránky: vy9iazc

Popis služby

V rámci programů sociální aktivizace služba pomáhá uživatelům, kteří chtějí pracovat na svém sebevědomí, sebeúctě a zmírňování sociální izolace.

Služba „Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ je poskytována v souladu s §66 zákona o sociálních službách (108/2006 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů).

Těm uživatelům, kteří chtějí být více v kontaktu s jinými lidmi, či trávit čas podle svých potřeb a představ nabízí jmenovaná služba sociální poradenství, zprostředkování a nabídku zájmových aktivit a socioterapeutických služeb.

Služba nabízí:

  • Možnost individuálních konzultací a podpory (forma psychosociální rehabilitace) – podpora sociálního pracovníka při zvládání náročných životních situací, vyřizování osobních záležitostí (včetně možnosti doprovodu do různých institucí), edukace o nemoci.
  • Možnost zapojit se do programu pohybových aktivit a relaxace, které mohou napomoci jak k nápadům, čím se zabývat ve volném čase, tak lepší podpoře sebe.
  • Možnost zapojit se do programu zájmových aktivit (artefiletika,…, v rámci něhož se uživatelé věnují výtvarným a jiným činnostem, kterými se snažíme hledat možnost podpory pro uživatele v jejich životě a nabízet možnosti smysluplného trávení volného času.
  • Možnost pomoci a podpory při vzdělávání. (např. příprava na přijímací zkoušky, na pracovní pohovor, individuální nácviky práce na PC, trénink jazykových znalostí).
  • Možnost tréninku praktických dovedností – uživatelé mají možnost se naučit dovednostem jako je např. vaření či dovednosti potřebné pro zvládání chodu domácnosti. Služba na základně poptávky uživatelů realizuje kurzy vaření, technického minima,…).
  • Skupinové setkávání – v rámci skupin hledáme podporu pro jejich členy. Uživatelé se tak mohou setkat navzájem mezi sebou a s podporou sociálního pracovníka sdílet vlastní zážitky a možnosti řešení. Součástí setkávání jsou společné kulturní a společenské akce (návštěva divadla, výstav, výlety,...)
  • Možnost účasti v expresivní terapii – dramaterapie, muzikoterapie. Jde o skupinové setkávání uživatelů, kde mohou vzájemně sdílet a obohacovat se o zkušenosti s ostatními uživateli. Uživatelé mají možnost se pomocí různých terapeutických technik naučit zacházet se svou nemocí, jak zvládat náročné životní situace.

 

Provozní doba sociální služby:

Pondělí: 10:00 – 15:30

Úterý:     10:00 – 15:30

Středa:   10:00 – 15:30

Čtvrtek:  10:00 – 15:30

Pátek:    10:00 – 15:00