Nabízíme volná rehabilitační místa

 KONTAKTY

CEDR Pardubice o.p.s.
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice
tel: +420 464646372
cedr@cedrops.cz
IČ: 27547850, DIČ: CZ27547850
ID dat. schránky: vy9iazc

Popis služby

Tento projekt  č. CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0001283 je financován z prostředku Pardubického kraje z projektu - Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji.

Sociálně terapeutické dílny (dále jen STD) jsou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. §

Sociální služba provozuje dílny:

- Tvořivá dílna

- Textilní dílna

-  Rukodělná dílna

Součástí služby STD je „podpora zaměstnávání“ Jedná se o pravidelný program, jehož součástí jsou aktivity, zaměřené na trénink sociálních a pracovních dovedností s cílem rozvíjet u uživatele potenciál v oblasti práce a seberealizace.

Na systém sociálních služeb navazuje možnost zaměstnání v chráněných podmínkách v rámci organizace CEDR Pardubice, o. p. s. a spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi.


Kontakt:
Sociální pracovník CEDR Pardubice o.p.s.,  Kateřina Kyselová, DiS.

kyselova@cedrops.cz,  mobil: 737 253 278