Nabízíme volná rehabilitační místa

 KONTAKTY

CEDR Pardubice o.p.s.
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice
tel: +420 464646372
cedr@cedrops.cz
IČ: 27547850, DIČ: CZ27547850
ID dat. schránky: vy9iazc

CENTRUM KOMPRE » Kritéria přijetí do služby

Kdo může naší službu využít?

Do služby přijímáme dospělé osoby se získaným poškozením mozku (ZPM). Jedná se o osoby, které prodělali cévní mozkovou příhodu, úraz mozku (kraniotraumata – pády z kola, autonehody apod.) nebo další získané poškození mozku (např. národová onemocnění mozku, mozkové anoxie a hypoxie, toxická, metabolická a infekční onemocnění CNS…), jsou v produktivním věku a potřebují intenzivní pomoc a podporu při návratu do aktivního života.

Věková skupina uživatelů

Služba je určena pro osoby ve věku od 18 do 70 let.

V případě nenaplnění kapacity primární cílovou skupinou může být služba poskytnuta i osobám se ZPM v seniorském věku.

Kritéria přijetí do služby, kritéria odmítnutí

Podmínky přijetí uživatele do služby:

 • Osoba je příslušníkem cílové skupiny
 • Osobní zájem a motivace k vlastnímu rozvoji a aktivnímu životu
 • Stabilizovaný zdravotní stav – stav nevyžadující stálou lékařskou a

ošetřovatelskou péči

 • Částečná soběstačnost (uživatel je schopen samostatně se najíst, samostatně

zvládnou úkony spojené s vykonáním fyziologické potřeby)

 • Zájemce musí chápat smysl služby

 

Kritéria pro odmítnutí zájemce o službu:

 • Osoby mimo cílovou skupinu
 • Neposkytování služby, o kterou uživatel žádá
 • Naplnění kapacity poskytované sociální služby – žadatel je v tomto případě

zařazen do evidence čekatelů/zájemců o službu, tzv. pořadníku

 • Další viz kontraindikace přijetí

Kontraindikace přijetí:

 • Akutní alkoholová, drogová a jiná patologická závislost
 • Dekompenzované psychiatrické onemocnění·
 • Stav vyžadující stálou lékařskou péči či speciální ošetřovatelskou péči