NOVINKY E-SHOP

arr3Rehabilitační místaNabízíme volná rehabilitační místa v sociálně terapeutických dílnách v Pardubicích a Ústí nad...

 

Nabízíme volná rehabilitační místa

 KONTAKTY

CEDR Pardubice o.p.s.
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice
tel: +420 464 646 372
cedr@cedrops.cz
IČ: 27547850, DIČ: CZ27547850
ID dat. schránky: vy9iazc

SOCIÁLNÍ SLUŽBY » Ústí nad Orlicí » Kognitivní rehabilitace

„Kognitivní rehabilitace v sociálních službách“ – Skupinový, či individuální trénink kognitivních dovedností (paměť, soustředění, komunikace, orientace, plánování).


Program je zaměřen na trénování paměti, zlepšení pozornosti a soustředění, vyjadřovacích schopností. Jedná se o aktivizační program k procvičování kognitivních funkcí/dovedností, který je součástí poskytovaných sociálních služeb CEDR Pardubice o.p.s (STD, SAS). Je založen na psychogenní aktivaci chápané jako prevence před snížením úpadku výkonu a schopností či jejich posílení a zlepšení.

Základní metodou aktivizace je kognitivní trénink. Jde o systematický program navazujících cvičení, který vede k posilování stávajících schopností či zlepšení určité vybrané kognitivní funkce/dovednosti. V současné chvíli provádíme prostřednictvím poskytovaných služeb tréninky kognitivních dovedností v rámci pracovní terapie, a to formou skupinovou a individuální. Podstatou tréninků jsou nácviky jednoduchého zaměření pozornosti, procvičování prostorové představivosti, řeči, počítání, vizuálního vnímání, prostorově – konstrukčního myšlení a paměti, nácviky pro zlepšení psychomotorického tempa.


Trénink je doplněn o nácviky složitějších a vyšších kognitivních funkcí, jako je řešení logických úloh, abstrakce a procvičování exekutivních funkcí. Tréninkové programy je časově ohraničené (6měs – skup.trénink, 3měs. – indiv.trénink) a využívají cvičení „tužka + papír“, informační technologie (program Happy neuron), společenské stolní hry a alternativní pomůcky.

Součástí kognitivního tréninku - rehabilitace je také nácvik sociálních dovedností/chování. Do programu je zahrnuto i plánování dalších kroků v životě klienta v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu a motivační část (pro přiměřené pracovní vytížení a trávení volného času). Kognitivní tréninky v sociální službě zajišťuje vyškolený pracovník v kognitivní rehabilitaci (u individuálního tréninku ve spolupráci s psychologem).

 

Informace pro zájemce o program/ trénink