NOVINKY E-SHOP

arr3Rehabilitační místaNabízíme volná rehabilitační místa v sociálně terapeutických dílnách v Pardubicích a Ústí nad...

 

Nabízíme volná rehabilitační místa

 KONTAKTY

CEDR Pardubice o.p.s.
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice
tel: +420 464 646 372
cedr@cedrops.cz
IČ: 27547850, DIČ: CZ27547850
ID dat. schránky: vy9iazc

O NÁS » Kdo jsme?
Kdo jsme

 

CEDR je obecně prospěšná společnost, která poskytuje již od r. 1994 sociální služby lidem s duševním
onemocněním v Pardubicích a od r. 2010 i v Ústí nad Orlicí. Organizace vznikla jako organizační jednotka
bývalého Střediska křesťanské pomoci, současného SKP-CENTRUM o.p.s.

Jako obecně prospěšná společnost CEDR Pardubice poskytujeme sociální služby (psychiatrickou rehabilitaci) pro
duševně nemocné a provozujeme chráněné dílny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Našim spoluobčanům se však snažíme zkvalitnit jejich život, pomáhat jim v integraci do společnosti a překonat problémy spojené s nemocí a zdravotním postižením již od r. 1994. Provozujeme několik chráněných pracovišť a sociálně terapeutické dílny, které jsou zaměřené na různé pracovní programy a probíhá zde pracovní rehabilitace a podpora zaměstnávání, která může lidem s duševním onemocněním umožnit návrat na trh práce a uspět v něm.

Jaké jsou základní hodnoty, na kterých stavíme?

1. Individuální přístup – pracovník jedná na základě přání a rozhodnutí uživatele, respektuje jedinečnost každého uživatele.

2. Profesionální přístup k uživateli – služby jsou poskytovány na základě individuálního plánování dle metody psychosociální rehabilitace a na základě partnerství a týmové spolupráce.

3. Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů uživatele – pracovník při poskytování služby dodržuje mlčenlivost ve všech oblastech spolupráce.

4. Princip posilování silných stránek osobnosti uživatele, hledání a využívání vlastních zdrojů – pracovník
poskytuje uživateli podporu, která rozvíjí jeho silné stránky. Služba usiluje o aktivní začlenění uživatele do běžné společnosti a podporuje jeho přirozené vztahové sítě.