Nabízíme volná rehabilitační místa

 KONTAKTY

CEDR Pardubice o.p.s.
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice
tel: +420 464646372
cedr@cedrops.cz
IČ: 27547850, DIČ: CZ27547850
ID dat. schránky: vy9iazc

PROJEKTY

PROJEKTY / CZ.11/MGS/024

 

Název sub-projektu: Duševně nemocných se bát nemusíme!

Registrační číslo sub-projektu: CZ.11/MGS/024

Cíl projektu:
Osvěta veřejnosti v oblasti duševního zdraví. Odstraňování a redukování negativního a poškozujícího hodnocení osob s duševním onemocněním (destigmatizace).

Termín realizace: 1. 5. 2015 – 30. 4. 2016

Popis projektu:
Projekt „Duševně nemocných se bát nemusíme!“ je zaměřen na osvětu veřejnosti v oblasti problematiky duševního zdraví. Základním cílem projektu je v co nejvyšší míře přispět k destigmatizaci osob s duševním onemocněním. Obecně panují ve společnosti různé mýty a předsudky o duševně nemocných. Už v dávné historii můžeme nalézt segregační tendence, které se snažily odsunout nemocné (jakéhokoliv typu postižení nebo omezení) na okraj společnosti; tzv. je učinit neviditelnými.

Předsudky vůči osobám trpícím duševním onemocněním jsou zapříčiněny především malou informovaností veřejnosti v této oblasti. Malé osobní zkušenosti laické veřejnosti a čerpání informací především z medií hledajících senzaci, jsou hlavní podstatou problému. Proto budou aktivity projektu vedeny pouze na odborné úrovni.

 

Kontakty:
Vendula Maříková – manažerka projektu, tel.: 724 833 371, e-mail: vendula.marikova@email.cz
realizační tým, tel.: 605 350 525, e-mail: usti@cedrops.cz

 

Podpořeno grantem z Norska, Supported by grant from Norway