Nabízíme volná rehabilitační místa

 KONTAKTY

CEDR Pardubice o.p.s.
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice
tel: +420 464646372
cedr@cedrops.cz
IČ: 27547850, DIČ: CZ27547850
ID dat. schránky: vy9iazc

 

Co se u nás děje?

15. 1. 2019  Volná místa v kurzu DRAMATERAPIE, MUZIKOTERAPIE a v PSYCHOTERAPEUTICKÉ SKUPINĚ

Přijímáme nové zájemce do kurzu dramaterapie, muzikoterapie a do psychoterapeutické skupiny. Více informací najdete v níže uvedených letáčcích nebo na telefonním čísle 739 514 857.

 

 

 

 

14. 1. 2019  Hodnocení kognitivního tréninku

Kognitivní trénink probíhá v rámci sociálních služeb a klienti tak mohou pracovat na své paměti, pozornosti, rozvíjet slovní zásobu, prostorovou orientaci a další dovednosti, které ovlivňují náš každodenní život.

Cílem tréninku je posilovat stávající dovednosti či zlepšit konkrétní kognitivní funkci. Program probíhá ve skupinové formě, kdy klienti navíc pracují se svými sociálními a komunikačními dovednostmi jako je naslouchání, spolupráce, učení se od ostatních. Pokud klient cítí, že má větší problémy se svou pamětí, nedaří se mu soustředit a potřebuje pracovat samostatně, nabízíme také možnost individuálního tréninku ve spolupráci s psychologem.

Jsme moc rádi, že se klienti účastní tréninku a pracují tak na svých schopnostech. Dle hodnocení vyplývá, že oni sami vnímají lepší paměť, více se dokáží soustředit, učí se komunikovat v rámci skupiny. Pozitivně hodnotí zapojení relaxačních technik a specifických her, které trénink vždy oživí.


10. 1. 2019  Otevírání terapeutické místnosti v Ústí nad Orlicí

S novým rokem jsme v CEDRu v Ústí nad Orlicí oficiálně zahájili provoz nově vzniklé terapeutické místnosti.  Otevírání se zúčastnili zástupci KONZUMu o.d., Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, spolupracující organizace jako je PDZ nebo stacionář z Ústí nad Orlicí, ale i další. Při programu jsme návštěvníky seznámili s aktivitami, které v místnosti probíhají (muzikoterapie, dramaterapie, tréninky kognitivních dovedností, řízené relaxace,…) a některé techniky si mohli sami na sobě i vyzkoušet. Za CEDR moc děkujeme za Vámi projevený zájem a také Vaši podporu!

 

3. 1. 2019   Volná místa v kurzu muzikoterapie

Volná místa v kurzu muzikoterapie