SOCIÁLNÍ SLUŽBY » Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí

CEDR Pardubice, o.p.s.

T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí


Vedoucí sociální pracovník - Ústí nad Orlicí:

Jana Koželuhová, DiS, 603 542 697

kozeluhova@cedrops.cz

 

Sociální pracovník STD:

Mgr. Zuzana Hartmanová, 605 350 525

hartmanova@cedrops.cz

 

Pracovní asistent STD:

Bc. Michaela Nešpoříková, 736 763 373

nesporikova@cedrops.cz

 

 

Sociálně aktivizační služby
Sociálně terapeutické dílny