» Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí

CEDR Ústí nad Orlicí
T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí

Vedoucí sociální pracovník Sociálně terapeutické dílny Ústí nad Orlicí:
Mgr. Irena Rösslerová, 605 350 525
rosslerova@cedrops.cz

Sociální pracovník:
Jana Koželuhová, DiS,  603 542 697
kozeluhova@cedrops.cz

Pracovní asistent:
Bc. Michaela Nešpoříková, 736 763 373

nesporikova@cedrops.cz

 

 

Sociálně aktivizační služby
Sociálně terapeutické dílny