Úvod » TÝM ORGANIZACE

TÝM ORGANIZACE

VEDENÍ ORGANIZACE

Ředitel organizace - Mgr. Milan Zanina

Nejvyšší dosažené vzdělání: Ostravská univerzita – Politická a kulturní geografie

Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2011

Volný čas se snažím trávit aktivně s rodinou, dalším mým koníčkem je sport a neobejdu se také bez cest za poznáním.

Motto: Když nemůžeš, tak přidej.

email: zanina@cedrops.cz

telefon: 777 907 131

 

 

Personálně provozní manažer  - Věra Čížková, DiS

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vyšší odborné - Výrobní a řídcí systémy a funkce podniku
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2010

Ve volném čase se věnuji své rodině, zahrádce a také ráda chodím na jógu.

email: cizkova@cedrops.cz

telefon: 737 253 277

 

Finanční manažer - Eva Novotná

Nejvyšší dosažené vzdělání: Úplné střední odborné - Všeobecná ekonomie  
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2011

Ve volném čase jezdím na kole a ráda cestuji.

email: novotna@cedrops.cz

telefon: 603 570 059

 

 

Vedoucí psychosociální rehabilitace, metodik  - Bc. Linda Bizzarriová

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Hradec Králové - Sociální politika a sociální práce
Pracovní náplň: metodické vedení týmu, koordinace sociálních služeb, zpracování odborné části projektů, zodpovídá za kvalitu poskytovaných služeb, individuální trénink kognitivních dovedností
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 1998

Mezi mé záliby určitě patří rodina a moje práce. Také miluji dobré jídlo a bílé víno, inteligentní humor a společnost blízkých lidí.  
Pokud mi zbývá čas, tak se věnuje četbě a malování. V životě se snažím řídít tímto mottem: " Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem".

email: bizzarriova@cedrops.cz

telefon: 739 285 728

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V PARDUBICÍCH

 

Sociální pracovník Sociálně aktivizační služby -  Bc. Robert Vítek

Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Hradec Králové  - Sociální práce
Pracovní náplň: indiv. i skupinová sociální práce s klienty sociálně aktivizačních služeb, poradenství, zajištění programu služby ve spolupráci s odbornými lektory a dobrovolníky, provádění individuálního tréninku kognitivních dovedností
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2016

Motto, kterým se řídím je: "Včerejšek už není a zítřek být ani nemusí, tak každý den prožijme, jak nejlépe umíme".

email: vitek@cedrops.cz

telefon: 739 514 857

 

Sociální pracovník Sociálně terapeutických dílen - Kateřina Kyselová, DiS

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vyšší odborná škola - Sociální práce
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2013

Ve volném čase ráda cestuji a jezdím na kole

email: kyselova@cedrops.cz

telefon: 737 253 278

 

Sociální pracovník v programu Podpora zaměstnávání/ Administrativní pracovník - Bc. Lenka Pospíšilova, DiS

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Rašínova Vysoká škola Brno - Řízení sociálních služeb
Pracovní náplň: sociální práce s klienty sociálně terapeutických dílen v rámci skupinového programu, organizace a zajištění besed ( téma zaměstnávání, komunikace, péče o sebe), exkurzí a výletů, provádění individuálního tréninku kognitivních dovedností/ administrativní práce
Jak dlouho pracuji v sociálních službách : od roku 2014

Moje oblíbené motto zní: "Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života".

email: pospisilova@cedrops.cz

telefon: 739 417 720

 

 

Název pracovní pozice: sociální pracovník – koordinátor cílové skupiny projektu - Vlasta Vargová  

Nejvyšší dosažené vzdělání: Sociálně právní nástavba, Praha 10

Pracovní náplň: práce s cílovou skupinou pro projekt EU „Trh práce dostupný všem – rozvojem k úspěchu“

Jak dlouho pracuji v sociálních službách : od r. 1991

Mezi mé záliby patří práce na zahradě, turistika a cyklistika

email: vargova@cedrops.cz

telefon: 770 119 054

 

Pracovní asistent, lektor kognitivního tréninku - Dagmar Haldová

Nejvyšší dosažené vzdělání: Úplné střední odborné - Všeobecná ekonomie, rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
Pracovní náplň: pracovní terapie v dílnách,  zajištění programu dílny, provázení klienta jeho rehabilitačním plánem, provádění skupinového tréninku kognitivních dovedností
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2002

Nemám ráda pravidla, ale vím, že tam někde existují. Při práci s lidmi se řídím citem a srdcem a zatím mi to vychází :).

email : haldova@cedrops.cz

telefon: 603 794 383

Pracovní asistent -  Šárka Coufalová

Nejvyšší dosažené vzdělání: Střední průmyslová škola oděvní, rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
Pracovní náplň: pracovní terapie v dílnách,  zajištění programu dílny, provázení klienta jeho rehabilitačním plánem
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 1998

Moje oblíbené motto zní: "Dobré slovo železná vrata otevírá".

email: coufalova@cedrops.cz

telefon: 734 854 288

Pracovní asistent, lektor kognitivního tréninku - Radka Švejcarová

Nejvyšší dosažené vzdělání: Střední průmyslová škola strojní, rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
Pracovní náplň: pracovní terapie v dílnách,  zajištění programu dílny, provázení klienta jeho rehabilitačním plánem, provádění skupinového  tréninku kognitivních dovedností 
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2006

V životě se řídím tímto mottem: "Každý den má své dary".

email: svejcarova@cedrops.cz

telefon: 605 353 351

Pracovní asistent, lektor kognitivního tréninku - Bc. Veronika Smitková

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Univerzita Newton College - Management se zaměřením na psychologii
Pracovní náplň: pracovní terapie v dílnách,  zajištění programu dílny, provázení klienta jeho rehabilitačním plánem, provádění individuální i skupinového tréninku kognitivních dovedností
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2016

Mám ráda tuto myšlenku: "Někdy se opravdu stačí na chvíli zastavit a zamyslet, abychom pochopili". Pocit smysluplnosti mi v této práci dává jistotu, že jsem na tom správném místě.

email: smitkova@cedrops.cz

telefon: 734 853 285

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 

Vedoucí sociální pracovník, sociální pracovnice Sociálně aktivizační služby - Jana Koželuhová, DiS

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vyšší odborná škola sociální práce
Pracovní náplň: indiv. i skupinová sociální práce s klienty sociálně aktivizačních služeb, poradenství, zajištění programu služby ve spolupráci s odbornými lektory a dobrovolníky
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: 6 měsíců

Mám ráda přírodu, horskou cyklistiku a čtení knih. Moc mě baví setkávat se s novými lidmi a poznávat nové věci.
Moje motto zní: "Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu".

email: kozeluhova@cedrops.cz

telefon: 603 542 697

 


Pracovní asistent, muzikoterapeut, lektor kognitivního tréninku - Bc. Michaela Nešpoříková 

Nejvyšší dosažené vzdělání: Filozofická fakulta Olomouc - obor Muzikolog, rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
Pracovní náplň: pracovní terapie v dílnách,  zajištění programu dílny, provázení klienta jeho rehabilitačním plánem, provádění tréninku kognitivních dovedností
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2016

Pro načerpání sil chodím do hor, naplňuje mě hudba, zpěv a hra na hudební nástroje. Nabíjí mě horká sprcha a cvičení jógy. Ráda naslouchám lidem. V životě se řídím tímto mottem: "Kdo nepracuje na sobě, na tom bude pracováno".

email: nesporikova@cedrops.cz

telefon: 736 763 373

 

VEDOUCÍ CHRÁNĚNÝCH PRACOVIŠŤ V PARDUBICÍCH


Vedoucí šicí dílny  - Jitka Maternová

Nejvyšší dosažené vzdělání: Střední odborné strojírenské
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2013

Mám ráda toto motto: "Jsem přítel do nepohody, když ostatní sotva k nalezení jsou, jako most přes rozbouřené vody, rozklenu se nad  Tebou".

email: maternova@cedrops.cz

telefon: 734 853 298

 

Vedoucí kompletační dílny  - Ilona Maršálková

Nejvyšší dosažené vzdělání: Střední odborné oděvní
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2014

Moje oblibené motto zní: "Kdo se vydá jinou cestou, objeví nový svět".

email: obchod@cedrops.cz

telefon: 733 509 024

 

Vedoucí mobilní dílny  - Pavel Čížek

Nejvyšší dosažené vzdělání: Střední odborné strojírenské
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2015

Rád jezdím na chatu a na procházku s pejsky.

email: obchod@cedrops.cz

telefon: 734 255 144

 

 

VEDOUCÍ CHRÁNĚNÉHO PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Vedoucí chráněného pracoviště  - Mgr. Tomáš Poslušný

Nejvyšší dosažené vzdělání: Metropolitní univerzita Praha - Evropská studia a veřejná správa
Jak dlouho pracuji v sociálních službách: od roku 2016

Baví mě vše kolem počítačů a mobilních telefonů. V životě se řídím tímto mottem:"Chyby jsou důkažem, že se snažíš - nepřestávej".

email: ustidilny@cedrops.cz

telefon: 778 534 681