»
Sociálně terapeutické dílny

Poslání sociálně terapeutických dílen
Posláním sociálně terapeutické dílny je pomoci lidem s duševním onemocněním lépe zvládat své sociální a pracovní problémy a umožnit jim návrat na běžný trh práce.

Služba je realizována v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji financovaného z Operačního programu
Zaměstnanost (reg.číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283).


Program
Popis služby
Veřejný závazek