»
Sociálně terapeutické dílny

Služba je realizována v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji financovaného z Operačního programu

Zaměstnanost (reg.číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283).

 

Program
Popis služby
Veřejný závazek