»
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením v Ústí nad Orlicí vznikly 1. 1. 2011. Svoji činnost zahájily v měsíci únoru 2011.

Poslání:
V rámci Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením nabízíme dospělým lidem s duševním onemocněním možnost aktivně trávit volný čas a pomoc při hledání cesty jak řešit problémy tak, aby mohli žít spokojeně v prostředí, které si sami zvolí.

Cíle služby:

  • Nabízet uživatelům náplň volného času a pomáhat při strukturování týdne.

  • Poskytovat podporu při naplňování potřeb a přání uživatelů.

  • Stabilizace zdravotního stavu.

  • Umožnit uživatelům získávat nové sociální kontakty, nacházet přátele.

  • Posílení co největší úrovně nezávislosti, sebevědomí.

  • Nabízet uživatelům možnost vzdělávat se a udržet získané dovednosti a znalosti.

Program služby:

  • Základy práce na počítači a internetu

  • Kurz výtvarných technik

  • Hudebně-dramatický kurz

  • Kurz vaření

Volnočasové aktivity probíhají ve všední dny mimo letních prázdnin v odpoledních hodinách nejdříve však od 11,30 hodin. Jedná se o dobrovolnou službu. Klienti na jednotlivé volnočasové aktivity finančně přispívají dle aktuálního ceníku. Zájemci se mohou přihlásit a více informací získat u sociálního pracovníka.
Nevíte jak trávit svůj volný čas? Rozhodli jste se, že ho již nebudete trávit jen doma? Přijďte využít nabídku volnočasových aktivit a zároveň se potkat s novými lidmi.

Kontakt:
Sociální pracovník CEDru o.p.s. v Ústí nad Orlicí, Jana Koželuhová, DiS, 603 542 697, kozeluhova@cedrops.cz

Popis služby
Veřejný závazek