»
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením v Ústí nad Orlicí vznikly 1. 1. 2011. Svoji činnost zahájily v měsíci únoru 2011. Od 1. 11. 2017  bylo rozšířeno místo poskytování služby na adresu - Albertova 627, Žamberk.

Poslání:

Centrum denních aktivit poskytuje dospělým lidem s duševním onemocněním bezpečný prostor, kde se mohou rozvíjet, smysluplně trávit volný čas a řešit své problémy. Služba vytváří příležitosti, aby tito lidé mohli žít spokojený a aktivní život v prostředí dle své volby.

 

Kontakt:
Sociální pracovník CEDRu o.p.s. v Ústí nad Orlicí, Jana Koželuhová, DiS., 603 542 697, kozeluhova@cedrops.cz

Popis služby
Veřejný závazek