»
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poslání Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nabízí lidem s duševním onemocněním možnost aktivně trávit volný čas a pomoc při hledání cesty jak řešit problémy , tak aby mohli žít spokojeně v prostředí , které si sami zvolí.

V případě zájmu o sociální služby se můžete obrátit:

Sociální pracovník:
Bc. Robert Vítek, 739 514 857

vitek@cedrops.cz

 

Program
Popis služby
Veřejný závazek