»
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poslání Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Centrum denní aktivit poskytuje dospělým lidem s duševním onemocněním bezpečný prostor, kde se mohou rozvíjet, smysluplně trávit volný čas a řešit své problémy. Služba vytváří příležitosti, aby tito lidé mohli žít spokojený a aktivní život v prostředí dle své volby.


V případě zájmu o sociální služby se můžete obrátit:

Sociální pracovník:
Mgr. Kateřina Kouklíková, 739 514 857

kouklikova@cedrops.cz

 

Program
Popis služby
Veřejný závazek