» Ústí nad Orlicí

Program služby – pravidelné aktivity CVČ


Artefiletika - Tvořivý kurz

  • Sociálně terapeutické činnosti – Muzikoterapie, Dramaterapie
  • Skupinové setkávání - Odpolední klub - pravidelné setkávání uživatelů
  • Podpora vzdělávání: Individuální nácvik dovedností PRÁCE NA POČÍTAČI

Kurz instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

Kontaktní osoby:
Mgr. Irena Rösslerová, mobil: 603 542 697, e-mail: rosslerova@cedrops.cz
Jana Koželuhová, DiS, mobil:  603 542 697, e-mail:kozeluhova@cedrops.cz