» Ústí nad Orlicí, Žamberk

Program služby – pravidelný program Centra denních aktivit


  • Artefiletika - Tvořivý kurz
  • Sociálně terapeutické činnosti – Muzikoterapie, Dramaterapie
  • Skupinové setkávání - Odpolední klub - pravidelné setkávání uživatelů
  • Podpora vzdělávání: Individuální nácvik dovedností PRÁCE NA POČÍTAČI
  • Kurz instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina
  • Trénink kognitivních dovedností (paměť, soustředění, komunikace,….)

Kontaktní osoby:
Jana Koželuhová, DiS., mobil:  603 542 697, e-mail:kozeluhova@cedrops.cz

 

 

Od 1. listopadu 2017 CEDR nově funguje také v Žamberku. Sídlíme v prostorách Albertina (Albertova 627). Do konce roku zveme zájemce o služby na ukázkové hodiny tréninku kognitivních dovedností a hodiny muzikoterapie. V nových prostorách poskytujeme také poradenství, pomůžeme při řešení konkrétních problémů, nabídneme nebo zprostředkujeme zájmové či vzdělávací aktivity a můžeme také pomoci při jednání na úřadech či zprostředkovat doprovod.

V Albertinu se nacházíme v budově Denního stacionáře - v přízemí, a to každou středu od 9:00 do 14:00 hodin (zvonek č.6).

Pro případ dalších informací kontaktujte vedoucí psychosociální rehabilitace Lindu Bizzarriovou – 739 285 728, bizzarriova@cedrops.cz nebo sociální pracovnici Janu Koželuhovou - 603 542 697, kozeluhova@cedrops.cz.

Těšíme se na Vás!

 

Program aktivizačních činností 2018