» Ústí nad Orlicí, Žamberk

Programy sociálně terapeutické dílny

  • Rukodělné/tvořivé činnosti
  • Program „Podpory zaměstnávání“

Pracovní program/ tvořivé činnosti slouží k upevňování pracovních návyků, rozvíjení schopnosti soustředění, trpělivosti, pečlivosti, představivosti, organizační schopnosti apod. a učí zlepšovat jemnou motoriku prstů, udržování pořádku, spolupráci s ostatními i komunikaci

Program sociálně terapeutické dílny:

Program “Podpora zaměstnávání

1. Přímá asistence na pracovišti
2. Motivačně vzdělávací programy – besedy, workshopy, aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, skupinový nácvik      dovedností, exkurze – návštěvy chráněných pracovišť, zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce, jiných poskytovatelů soc. služeb, atd.
3. Individuální nácviky dovedností – např. práce na PC