Úvod » » PROJEKTY NORSKÉ FONDY » » Přednášky pro zaměstnavatele

/ Přednášky pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele budou probíhat 2 přednášky. Cílem těchto přednášek je seznámení HR manažerů a ostatních osob podílejících se na zaměstnávání pracovníků s duševním onemocněním (co mohou od lidí trpících duševním onemocněním očekávat, jaké možnost podpory existují a jaká jsou případná rizika). V rámci těchto přednášek budou také pracovníci mapovat, proč se potenciální zaměstnavatelé obávají zaměstnávat osoby s duševním onemocněním.