Úvod » PROJEKTY » PROJEKTY ESF

PROJEKTY / PROJEKTY ESF

 

 

 

1. PROJEKT - Podpora profesionalizace pracovníků společnosti CEDR Pardubice o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001453

Název projektuPodpora profesionalizace pracovníků společnosti CEDR Pardubice o.p.s.

Realizace projektu: 1.9.2016 – 31.1.2018

Cílové skupiny projektu:

1. Sociální pracovníci
2. Pracovníci v sociálních službách

Anotace projektu:

Projekt se skládá ze dvou částí. První část je zaměřena na zvýšení kvalifikace pracovníků organizace při práci s klienty trpícími kognitivní nedostatečností. Druhá část projektu se týká identifikace dalších možností rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V rámci ní bude uskutečněna analýza úrovně pracovníků a následně bude vytvořena strategie růstu odborného personálu.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

 

2. PROJEKT - Trh práce dostupný všem – rozvojem k úspěchu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002296

Název projektuTrh práce dostupný všem – rozvojem k úspěchu

Realizace projektu: 1.12.2016 – 30.11.2018

Cílové skupiny projektu:

1. Osoby se zdravotním postižením

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace, nácvik pracovních dovedností a následné zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Projekt je složen z psychologického poradenství, motivačního vzdělávacího programu, absolvování rekvalifikace vč. zkoušek profesní kvalifikace, nácviku teoretických i praktických dovedností na tréninkovém pracovním místě a následného umístění účastníka projektu na trhu práce.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.