Úvod » » PROJEKTY NORSKÉ FONDY » » Konference a prezentace

/ Konference a prezentace

Konference – prezentace příspěvků z řad odborníků

Hlavním tématem konference bude destigmatizace osob s duševním onemocněním. Obsahem konference budou veřejné příspěvky pracovníků, kteří vykonávají přímou práci s osobami s duševním onemocněním. Bude se jednat o zástupce zdravotnických zařízení a sociálních služeb, případně poznatky zaměstnavatelů, kteří mají zkušenost se zaměstnáváním osob s duševním onemocněním. Konference bude určena pro veřejnost, pracovníkům ÚP, Magistrátu města Pardubic, Krajského úřadu, zástupců neziskových organizací. Cílem bude rozšíření povědomí o problematice duševních onemocnění a snížení míry stigmatizace osob trpícím duševním onemocněním.